Het opvolgen van de adviezen is geheel voor eigen risico!

De opsteller van de adviezen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die geleden worden als gevolg van het handelen op basis van de gegeven adviezen. De opsteller aanvaardt geen aansprakelijkhied voor foutieve weergave van de informatie op deze website door technische incompatibiliteit, type- en taalfouten en andere factoren die de juiste weergave van wat bedoeld wordt vervormen.

SMS-resultaten

Bij de SMS-resultaten gaat het om BRUTO resultaten gaat waar de transactiekosten nog van af moeten. Uiteraard geldt: resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Let op!

Vooral het handelen in opties en futures maar ook in aandelen kan zeer riskant zijn, zeker indien belegd wordt zonder gedegen kennis van de optie- en futurestheorie, met geleend geld en/of (ongedekte) short-posities! Beleg alleen in met geld dat u over heeft en kunt missen.

Dringend advies: beleg niet met geleend geld!