Rebound AEX vrijdag geen voorbode verder herstel!

Home » Rebound AEX vrijdag geen voorbode verder herstel!

De AEX wist vrijdag na een rebound fors hoger te eindigen: +19,30 punten op een slotstand van 727,85 (+2,72%). Toch is dit geen voorbode voor een verder herstel van de AEX de komende week. De winst was vooral te danken aan de hogere slotstanden op Wall Street de avond er voor. Het zag er naar uit dat beleggers enigszins opgelucht leken te reageren op de halfbakken sancties van de EU aan het adres van Rusland n.a.v. de invasie van Oekraïne. Technisch gezien kan de opleving verklaard worden uit het aantikken van de steun rond de 700 op donderdag, waarbij tevens de onderkant van het korte termijn dalende trendkanaal werd aangetikt. Dat lokte koopjesjagers naar de markt.

Rebound AEX vrijdag 25 februari 2022
Rebound AEX vrijdag 25 februari 2022

Waarom geen verder herstel AEX?

De rebound van vrijdag jl. is mijns inziens dan ook niets meer en niets minder dan technische rebound binnen het nog altijd geldende dalende trendkanaal. Oftewel: ik zie geen voorbode hierin voor een verder herstel! Mijn verwachting is dan ook, dat we maandag lagere koersen te zien zullen krijgen, ingegeven door de aanscherping van de sancties tegen Rusland (SWIFT en Europese luchtruim) en het dreigement van Putin om nucleaire wapens in te zetten. Vandaag (zondag 27 februari 2022) liet Putin weten dat hij de opdracht heeft gegeven om Ruslands nucleaire wapenarsenaal op scherp te stellen. Het is dan ook hoogst onaannemelijk dat er doorgekocht gaat worden maandag op de beurzen.

Wat is het korte termijn koersdoel van de AEX?

Nog altijd is de AEX na het aantikken van de alltime high op 829,66 in november 2021 op weg naar het potentiele korte termijn koersdoel rond 627. Hoe kom ik op dit getal uit? Wel, dat is een kwestie van een stukje technische analyse toepassen vanaf de bodem van maart 2020 (de covid crash) tot aan de all time high. Als we daar de Fibonacci retracements op loslaten, dan kunnen er meerdere steunniveaus zichtbaar worden. Deze dienen als potentiele koersdoelen voor de daling vanaf de top van 829,66. Het 23,6% retracement niveau ligt op 725,81 (nagenoeg het slot van vrijdag dus) en daar zijn we dus nu bijna op aanbeland. Dergelijke steunniveaus zorgen over het algemeen even voor een adempauze in de dalende trend. Het volgende niveau is het 38,2% retracement niveau dat op 661,56 ligt. Een slot van de AEX onder de 727 of beter gezegd onder de steun van 700, maakt de weg vrij voor een verdere afdaling naar dit niveau, al verwacht ik eerst al steun rond 675.

AEX middellange termijn uptrend (maart 2020 - februari 2022) doorbroken.
AEX middellange termijn uptrend (maart 2020 – februari 2022) doorbroken.

Waar gaat de AEX op de middellange termijn naartoe?

In bovenstaande grafiek is duidelijk te zien hoe de middellange termijn uptrend die sinds de paniekbodem van maart 2020 was ontstaan, sinds begin januari is beëindigd en is overgegaan in een korte termijn downtrend. De eerste kleerscheuren waren al zichtbaar in december, maar de uptrend werd pas in januari definitief neerwaarts doorbroken.

Met een beetje geoefend oog (en een beetje fantasie) kun je op de chart ook een hoofd-schouderpatroon ontwaren. Ik heb daarbij de neuklijn rond het 23,6% Fibonacci retracement niveau getekend, zo rond 725,81. Volgens dit principe kun je het potentiele koersdoel alsvolgt berekenen: van de top van 829,66 naar de neklijn rond 727 is een verschil van ongeveer 100 punten. Trek dit af van de neklijn en je komt uit op een potentieel koersdoel van deze huidige correctie rond de 627. Let wel: op 661,56 ligt er ook nog een steunniveau (38,2% Fibonacci retracement). Bovendien bevindt zich rond de 675/661 ook de bovenkant van het lange termijn stijgende trendkanaal dat sinds de bodem van 2008 intact is. Dat betekent dat een daling op de korte termijn naar 675/661 nog geen grote gevolgen heeft voor de lange termijn uptrend.

Wat is het meest waarschijnlijke scenario voor de korte termijn?

Zonder verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne, is het meest waarschijnlijke scenario vooralsnog het maximale tot waar de AEX kan zakken op de korte termijn (=de komende dagen/weken). De dalende trendlijn langs de toppen van de RSI indicator (Relative Strength Index) laat zien er nog genoeg neerwaarts risico zit richting 675/661 en mogelijk zelfs 627 de komende tijd. Het potentiele koersdoel van 627 is overigens ook nagenoeg gelijk aan de top van februari 2020 (op 629), zo vlak voordat de coronacrash kwam. Dat niveau zal dan ook een stevige steun geven en in eerste instantie een verdere daling voorkomen.

Wat is het slechtste scenario voor de AEX?

In het slechtste scenario zal de oorlog in Oekraïne verder escaleren en voorzie ik een veel grotere daling voor de AEX en wel stapsgewijs richting de bodem van maart 2020 (431,98), met tussentijds steun rond o.a. het 50% Fibonacci retracement niveau (rond 609) en het 61,8% retracement niveau rond 557.

Hoe ziet het meest optimistische scenario er uit?

Kijkend naar de lange termijn (althans, sinds 2008), dan zien we dat de daling van maart 2020 slechts kortstondig een dip uit het LT stijgende trendkanaal betekende. Dit werd al gauw goedgemaakt, met begin 2021 zelfs een opwaartse uitbraak uit dit lange termijn stijgende trendkanaal, resulterend in een steiler stijgend trendkanaal gedurende 2021. Daar zijn we nu dus uitgevallen. Een verdere dip kan in het gunstigste geval een daling tot aan de bovenkant van het LT stijgende trendkanaal betekenen. Maar zelfs als de AEX verder afglijdt, waarbij er per saldo de rest van dit jaar het dalende trendkanaal verder voortgezet wordt, mag de daling doorgaan tot de onderkant van het lange termijn stijgende trendkanaal. De onderste steunlijn loopt op met de tijd en dus komt het steunpunt steeds hoger te liggen (momenteel rond de 535). Zolang de AEX boven de onderkant van het LT stijgende trendkanaal blijft vertoeven, blijft het beeld voor de lange termijn (sinds 2008) dus onverminderd gunstig. M.a.w.: de AEX blijft dan in een lange termijn uptrend zitten, maar met een afgevlakte groei oftewel: in een minder steile uptrend. Zakt de AEX ONDER de onderste stijgende trendlijn, dan wordt het LT stijgende trendkanaal verlaten en zal de daling worden voortgezet op de middellange en korte termijn. Zie onderstaande chart.

AEX lange termijn uptrend intact (2008-2022)
AEX lange termijn uptrend intact (2008-2022)

Wat is de moraal van dit verhaal?

De moraal van dit verhaal is: nooit denken dat je de rit gemist hebt en de kudde achterna rennen door tijdens een snel stijgende beurs alsnog en veel te duur in te stappen.

De AEX zal namelijk ALTIJD tussentijds een paar keer corrigeren of zelfs crashen. DAT zijn de beste momenten om je geld aan het werk te zetten door in te stappen met kwalitatief goede aandelen dan wel in een indexfonds stappen. Er bestaan ook wat ingewikkelder constructies, maar daar kom ik later nog op terug.

De huidige dip maakt het dus mogelijk om straks (alsnog) in te stappen tegen betere (lees: lagere) koersen. Ben je bang de omslag te missen, dan is het verstandig om in de dalende beweging gestaffeld kwaliteitsaandelen aan te schaffen. Oftewel: nu een beetje, bij een verdere daling weer een beetje bijkopen, enz.

Wil je weten hoe je als beginnende belegger succesvol kunt beleggen? Lees dan ook hier mijn blog over succesvol beleggen.

[Show less]

Slimmer beleggen
2022 Rashied.nl