Hoe kies je de beste aandelen?

Home » Hoe kies je de beste aandelen?

Hoe kies je de beste aandelen bij het samenstellen van je beleggingsportefeuille? Vroeg of laat komt het moment dat je aandelen gaat kopen.

In mijn artikel “Beleggingsportefeuille samenstellen” gaf ik al aan dat aandelen op lange termijn een hogere waardestijging opleveren dan obligaties. Daarom is het logisch om even nader te kijken naar de factoren waarmee je als belegger rekening moet houden bij het evalueren van aandelen.

Je kan op twee manieren aandelen selecteren: door gebruik te maken van fundamentele analyse of door gebruik te maken van technische analyse. 

Technische Analyse

Bij technische analyse onderzoeken technische analisten enorme hoeveelheden data in een poging de richting van de aandelenkoersen te voorspellen. De informatie bestaat voornamelijk uit eerdere prijsinformatie en handelsvolume. 

Technische analisten zijn niet geïnteresseerd in monetair beleid of brede economische ontwikkeling. Ze geloven dat prijzen een patroon volgen en als ze het patroon kunnen ontcijferen, kunnen ze hiervan profiteren met goed getimede deals.

Steeds meer beleggers maken gebruik van technische analyse, vooral ook omdat de tools en de data toegankelijker zijn geworden de afgelopen decennia voor een breder publiek. Bij de meeste brokers heb je vrijwel alle technische analyse tools voorhanden als je een account opent. 

Fundamentele Analyse 

Bij fundamentele analyse is de focus gericht op de intrinsieke waarde van een aandeel. Fundamentele analisten analyseren de vooruitzichten van de sector, de kwaliteit van het management van het bedrijf, de omzet en de winstmarge van het bedrijf en houden daarbij ook de brede, algemene economische ontwikkelingen in het oog. 

Met mijn economische achtergrond maak ik gebruik van zowel fundamentele analyse alsook van technische analyse in mijn analyses over de beurzen, indices en individuele opties en aandelen. 

Ik zal in een later artikel iets meer vertellen over technische analyse. 

In dit artikel bespreek ik kort een paar van de belangrijkste en meest gehanteerde fundamentele analyse indicatoren waar beleggers naar kijken. Deze zijn: 

  • dividendrendement, 
  • koers / winst -verhouding, afgekort k/w-verhouding (in het Engels: P / E-ratio oftewel Price/Earnings ratio), 
  • Price/Earnings-to-growth ratio (PEG)
  • bèta
  • winst per aandeel, afgekort wpa (in het Engels: EPS; oftewel Earnings per Share).
beste aandelen

Dividendrendement

Dividendrendement is de verhouding tussen de jaarlijkse dividenden en de aandelenkoers oftewel: dividend / aandelenkoers. Hoe hoger deze uitkomst, hoe hoger het dividendrendement. Dit is een lucratieve manier om je portefeuille winst mee te vergroten. De frequentie en het bedrag van het dividend zijn onderhevig aan de willekeur van de onderneming. Ze worden grotendeels bepaald door de financiële resultaten van de onderneming. 

Meer gevestigde bedrijven keren meestal dividend uit. Dividenden zijn bovendien een teken van een gezond bedrijf.

Uit een studie naar de S&P 500 index is gebleken dat sinds 1960 ongeveer 82% van het totale rendement van deze index kan worden toegeschreven aan herbelegde dividenden en de kracht van de samengestelde groei daaruit. 

Een hoog dividendrendement betekent niet altijd dat het een feest is. Als de aandelenkoers een tijd aan het dalen is, dan kan het dividendrendement ook hoog zijn (gelijk dividend / gedaalde koers), wat weer een voorbode kan zijn voor een op handen zijnde dividendverlaging.

Koers/winst-verhouding 

De koers-winstverhouding oftewel k/w-verhouding is de huidige aandelenkoers van het bedrijf gedeeld door de winst per aandeel. Een k/w van 15 bijvoorbeeld betekent dat beleggers bereid zijn EUR 15 te betalen voor elke EUR 1 winst die het bedrijf in een jaar maakt.

De k/w-verhouding is een goede indicator voor de (huidige) waarde van een aandeel.

Een hoge k/w-verhouding duidt op hogere verwachtingen van een bedrijf, aangezien investeerders bereid zijn om meer geld neer te tellen voor het aandeel terwijl ze wachten op toekomstige winsten.

Een lage k/w-verhouding kan erop duiden dat een bedrijf ondergewaardeerd is.

Wat is de ideale koers/winst-verhouding? Er is geen perfect getal te noemen. Beleggers kunnen echter de gemiddelde k/w-verhouding voor andere bedrijven in dezelfde branche gebruiken als basis om mee te vergelijken. 

Is de koers/winst-verhouding van een aandeel lager dan het branchegemiddelde, dan is het aandeel ondergewaardeerd.

Verder wordt ook vaak een koers/winst-verhouding 10 of lager als teken van een goedkoop aandeel gezien. Tussen de 10 en 17 is dan gemiddeld en boven de 17 wordt dan beschouwd als zijnde een duur aandeel. 

De koers-winstverhouding van een aandeel is gemakkelijk te vinden op de meeste financiële sites.

Price/Earnings-to-growth ratio (PEG)

De Price/Earnings-to-growth ratio (PEG) wordt berekend door de koers/winst-verhouding te delen door de verwachte winstgroei van het bedrijf (vaak de prognose voor de komende 5 jaar). 

Waar de k/w-verhouding gebruik maakt van de huidige winstgroei van het bedrijf en daarmee een momentopname van de huidige waarde is, maakt de PEG gebruik van de verwachte winstgroei en geeft deze indicator de verwachte (toekomstige) waarde van het aandeel weer. 

Wil je op zoek naar ondergewaardeerde aandelen, dan is de PEG de fundamentele indicator bij uitstek om naar te kijken. Is de PEG lager dan 1, dan weet je dat je met een ondergewaardeerd aandeel te maken hebt. Is deze boven de 1, dan is het aandeel overgewaardeerd. 

Een negatieve PEG betekent dat het bedrijf verlies maakt OF dat verwacht wordt dat de winst zal gaan dalen. 

Bèta

Bèta geeft aan hoe volatiel een aandeel is in vergelijking met de markt als geheel. Een aandeel met een bèta van 1 vertoont een volatiliteit die gelijk is aan die van de markt. Alle aandelen met een bèta waarde lager dan 1 zijn theoretisch minder volatiel dan de markt. Een aandeel met een bèta van meer dan 1 is theoretisch volatieler dan de markt.

Een aandeel met een bèta van 1,3 betekent dat dit aandeel 30 procent volatieler is dan de markt. Als de AEX met 10% stijgt, kan een aandeel met een bèta van 1,3 naar verwachting met 13% stijgen. Als de AEX met 10% dalen, dan kan dit aandeel met 13% dalen. 

Is de bèta van een aandeel kleiner dan 1, bijvoorbeeld 0,67, dan betekent dit dat het aandeel minder sterk reageert dan de stijging of daling van de markt. Als de koers van de AEX met 10% stijgt, dan kan de koers van dit aandeel met 6,7% kan stijgen. Als de AEX met 10% daalt, dan kan dit aandeel theoretisch gezien minder sterk dalen, nl. met 6,7%.  

Bèta is een goede maatstaf om te gebruiken als je aandelen wilt bezitten maar ook het effect op je beleggingsportefeuille van marktschommelingen wilt verzachten. Door goed naar de beta te kijken van je individuele aandelen, kun je beleggingsportefeuille samenstellen met een voor jou optimale risico/rendement verhouding. 

Winst per aandeel (wpa of EPS)

De wpa (of EPS) is een cijfer dat het deel van de winst van een bedrijf vertegenwoordigt, na belastingen en de uitkering van preferente aandelen, dat aan elk aandeel in gewone aandelen wordt toegewezen. 

Anders gezegd: de nettowinst na uitkering van dividend gedeeld door het aantal uitstaande gewone aandelen. 

Voorbeeld: bedrijf X heeft een netto-inkomen heeft van EUR 40 miljoen en keert voor EUR 4 miljoen aan dividend uit. Het restant van EUR 36 miljoen wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Stel dat er 20 miljoen aandelen uit staan, dan is de wpa gelijk aan EUR 36 miljoen / 20 miljoen = EUR 1,80. 

Als belegger kun je dit cijfer gebruiken om te beoordelen hoe goed een bedrijf waarde kan leveren aan aandeelhouders. Een hogere winst per aandeel resulteert in hogere aandelenkoersen. De wpa is vooral nuttig in vergelijking met de winstprognoses van een bedrijf. 

Beste aandelen: historisch rendement

Kijken naar historisch rendement van een bedrijf is iets waar je bij zowel fundamentele alsook bij technische analyse mee te maken hebt. 

Bij fundamentele analyse wordt er naar gekeken om een oordeel te kunnen vellen over de performance van het bedrijf en het aandeel en de verwachting voor de koers van het aandeel te kunnen uitspreken. 

Bij technische analyse zijn de historische rendementen vertaald in het koersverloop van het aandeel door de jaren heen en wordt geprobeerd trends/patronen te herkennen om zodoende de juiste in- en uitstapmomenten te kunnen bepalen.  

Voor allebei geldt: resultaten behaald in het verleden, vormen geen garantie voor de toekomst. 

Streef naar kostenbeheersing

Tot slot nog dit: streef ernaar om de kosten laag te houden. Brokerkosten en kosten voor beleggingsfondsen wegen op de lange termijn wel degelijk zwaar op de performance van je beleggingsportefeuille. Een klein voorbeeld om dit te verduidelijken: 

Stel je hebt te maken met jaarlijkse vergoedingen van 0,50% op een belegging van EUR 100.000 over een periode van 20 jaar. Dat lijkt misschien niet veel, maar het betekent dat de waarde van je portefeuille over deze periode met EUR 10.000 negatief zal worden beïnvloed. 

Heb je te maken met 1% aan kosten, dan zal je portefeuille er in ieder geval met EUR 30.000 negatief worden beïnvloed. 

Shoppen naar een goedkope broker kan dus wel degelijk heel verstandig en lucratief zijn! Maar, let er wel op dat deze broker valt onder toezicht van het AFM. Dan weet je zeker dat je goed zit.

Slimmer beleggen
2022 Rashied.nl